II popravni kolokvijum iz Makroekonomije zakazan 12.05. u 10h se odlaže istog dana u 14:30.

Podsjećaju se studenti druge godine da je za upis treće godine neophodan uslov odrađivanje studentske prakse, u trajanju od dvije nedjelje, koja se organizuje u ljetnjim mjesecima. Studenti mogu sami da obezbijede poslodavca za odrađivanje prakse. Ukoliko nisu u mogućnosti to sami da odrade, fakultet je u obavezi da im obezbijedi praksu.

Opširnije: Obavještenje za studente druge godine o studentskoj praksi

II ponovni kolokvijum iz Poslovnog prava biće održan 14.05. (srijeda) sa početkom u 11:15h. (jedna grupa)
Pravo izlaska na kolokvijum imaju samo studenti koji su izašli ili na drugi redovni ili drugi popravni kolokvijum ili oba.

Saglasnost za prijavu magistarskog rada možete preuzeti ovdje.
Primjer prijave magistarskog rada možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za ocjenu magistarskog rada možete preuzeti ovdje.

Strategijsko upravljačko računovodstvo Prof. dr Zoran Todorović

 1. Informacioni zahtjevi strategijskog menadžmenta
 2. Dometi i ograničenja konvencionalnog upravljačkog računovodstva

  Opširnije: Spisak tema za specijalisticke radove - Računovodstvo i revizija

Procjena uticaja na životnu sredinu – prof.dr Dejan Filipović

 1. Zaštićena prirodna dobra u funkciji održivog razvoja
 2. Tretman i uloga zaštićenih prirodnih dobara u planskoj dokumentaciji u Crnoj Gori

  Opširnije: Spisak tema za specijalisticke radove - Menadžment zaštićenih oblasti

 1.  Za  zasnivanje radnog odnosa  i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast: Računovodstavo i interna revizija;

  Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

 2. Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast:  Marketinške komunikacije; 

  Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 3. Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast: Kontrola i revizija

         Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Opširnije: Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ raspisuje KONKURS

Strana 96 od 98

Potkategorije

 

 

 

 

NA VRH