Raspored predavanja za smjer Računovodstvo i revizija pogledajte ovdje.

Raspored predavanja za smjer Menadžment zaštićenih oblasti pogledajte ovdje.

Raspored predavanja za smjer Finansijski menadžment i Marketing Menadžment pogledajte ovdje.

U srijedu, 08.10.  (12h) umjesto časova iz Ekonomije EI držaće se časovi iz Engleskog jezika II, dok će se u četvrtak umjesto Englekog jezika držati vježbe iz Ekonomije EI. (12h)

 

Kolokvijum iz predmeta Ekonomija EI obaviće se dana: 22.10. (prvi termin) i 29.10. (drugi termin) sa početkom u 15h, usmenim putem.

 

Raspored možete pogledati ovdje.

Predavanja iz Menadžmenta kanala marketinga, kod prof. dr Zorana Bogetića, će biti održana u subotu, 4. oktobra, sa početkom u 14:30.

Predstavljanje studijskih programa za sve nivoe postdiplomskih studija (specijalističke, magistarske i doktorske) će biti održano u srijedu, 1. oktobra, u 17 sati. Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju, jer će na taj način dobiti sve neophodne informacije o nastavnom programu i načinu organizovanja nastave.

Predavanja na specijalističkim i magistarskim studijama zvanično počinju u ponedjeljak, 6. oktobra, u skladu sa rasporedima, dok će termin početka nastave na doktorskim studijama biti naknadno objavljen.

Raspored možete pogledati ovdje.

Strana 91 od 100

Potkategorije

 

 

 

 

NA VRH