• Odnosi s javnošću - strategije i taktike, 29.05. -17h, drugi termin 12.06. - 17h; (sala p 10)
  • Finansijska analiza u marketingu, 07.06. - 16h, drugi termin 14.06. - 16h; ( sala p 10)
  • Brend menadžment, 17.06. - 15:30h, drugi termin 24.06. -15:30h; (sala p 10)

Termine možete pogledati ovdje.

Termine možete pogledati ovdje.

Termine možete pogledati ovdje.

  1. Metodologija naučno-istraživačkog rada,   11.03. -15h;
  2. Trgovinski marketing, 20.03. -12:30h
  1. Menadžment kanala marketing,  12.03. -16h
  2. Integrisane marketing komunikacije, 13.03.- 15h
  3. Marketing menadžment, 18.03.-16h
  4. Istraživačko-analitički marketing,  15.03.-16h
  5. Kvantitativne metode za finansije, 22.03.-17h

Termine možete pogledati ovdje.

Strana 1 od 128

Potkategorije

 

 

 

 

NA VRH