Proces studiranja

NOVO od septembra 2010. god. za brucoše i ostale studente koji su zaposleni ili žive van Podgorice:
Kombinovani način studiranja omogućava studentima da studiraju na daljinu korišćenjem naše internet platforme DLS za učenje uz, tokom semestra, povremeno praćenje predavanja i vježbi (prije ili poslije podne, odnosno subotom) na Fakulteta za ekonomiju i biznis prema planovima rada nastavnika i saradnika. Studenti obavljaju prezentaciju svojih seminarskih i drugih radova, te polaganje kolokvijuma i završnih ispita isključivo na Fakulteta za ekonomiju i biznis.

Početak studija u Distance Learning-u

Nakon obavljenog upisa, studenti u DL varijanti se unose u Distance Learning System (DLS) i dodeljuju im se prvi predmeti. Sve neophodni materijali za učenje se šalju poštom, u sklopu DL paketa, koji dobijaju svi studenti u Distance Learning varijanti studiranja.

Sadržaj DL paketa

 • Materijali za učenje na CD-u
 • Username i password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Pravila školovanja za DL studente

Dinamika studija

Student u varijanti Distance Learning sam bira dinamiku i vrijeme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve predmete istovremeno. Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. Završetak rada iz pojedinih predmeta nije vezano za ostale predmete iz tog semestra.

Rad sistema tokom godine

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno.

Provjera znanja

Predviđeno je da studenti u DL varijanti imaju provjeru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula. Način provjere znanja zavisi od vrste i prirode predmeta, a može da se sastoji od:

 • testa po modulu
 • seminarskog rada
 • projekta.

Student je u obavezi da nakon svakog nastavnog modula radi testove i projekte, čime stiče uslov za pristup sledećem modulu. Ovime je obezbjeđen kontinuitet u radu svakog studenta i sticanje predznanja za prelazak na sljedeće nastavne module.

Konsultacije

Pored navedenih provjera znanja, svakom studentu je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja profesoru
 • chat sa profesorima i ostalim kolegama
 • diskusije sa ostalim studentama i kolegama na forumu Fakulteta za ekonomiju i biznis
 • online konsultacije sa profesorima
 • predlaganje interesantnih web adresa i tutorijala

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar Distance Learning System-a, čime se olakšava rad i korišćenje, i izbjegava upotreba dodatnih softverskih rješenja.
Takodje, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj ocjeni studenta na tom predmetu. 

Predviđene su i konsultacije "na zemlji", jednom mjesečno u prethodno dogovorenim terminima, na kojima će studenti imati mogućnost direktnih konsultacija sa profesorom.

Polaganje ispita

Polaganje ispita u varijanti studiranja na daljinu vrši se "na zemlji", odnosno u prostorijama MBS-a.

Ocjenjivanje

Nakon kompletiranih svih nastavnih modula u okviru jednog predmeta utvrđuje se preliminarna ocjena, prema broju osvojenih kredita na tom predmetu. U zavisnosti od načina odbrane konačna ocjena može da bude i veća ili manja u odnosu na preliminarnu ocjenu. Konačna ocjena je zbir svih utisaka o radu studenta u Distance Learning-u, ocjena na projektima i radovima, rezultati na testovima, učešće u dodatnim aktivnostima, kvaliteta odbane radova, kao i završnog polaganja ispita.

Arhiviranje predmeta

Predmeti koji su uspješno položeni i odbranjeni smeštaju se u arhivu DLS-a, koja se vodi za svakog studenta Fakulteta za ekonomiju i biznis. Završeni predmeti se zaključavaju, student ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH