Predavanje iz engleskog jezika ii će se održati u petak, 21.03. 2014. godine od 09:00 do 10:30 u amfiteatru

Prvi kolokvijum z Osnova menadžmenta biće održan dana 24.03. (ponedeljak), sa početkom u 11.00h.

Strana 94 od 94

Potkategorije

 

 

 

 

NA VRH