Univerzitetska izdanja iz oblasti ekonomije

  • Zoran Todorović, Racio analiza - Finsnsijsko-računovodstveni i revizijski aspekt, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-9940-514-36-5, COBISS.CG-ID 25582352, 2014
  • Sanja Vlahović i Iva Bulatović, Menadžment, Priručnik, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-9940-514-27-3, COBISS.CG-ID 21475088, 2013
  • S. J. Meteljov, Financial Accountability in Russia: Forms and Rules of Compilation, Textbook, Univerzitet Mediteran, UDK 336.764.22, BBK 65.052.252.62, 2013
  • Dragoljub Janković, Obveznice - karakteristike, kvantitativna analiza i tržišta, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-9940-514-23-5, COBISS.CG-ID 21131792, 2012
  • Jelena Žugić, Strane direktne investicije - U praksi tranzicijskih zemalja, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-9940-514-24-2, COBISS.CG-ID 21136144, 2012
  • S. J. Meteljov, V.V. Birjukov, O.V. Vlasenko i I.S. Meteljov, Komercijalno preduzetništvo, Udžbenik, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-5-282-02780-8, UDK 334.722(075.8), BBK 65.290-a73, 2010
  • Ratimir Jovićević, Jelena Žugić, Marketing u savremenom bankarstvu, Univerzitet Mediteran, ISBN 978-9940-514-54-9, COBISS.CG-ID 35824912, 2018

Ostale publikacije

 

NA VRH