Diferencijalni ispit iz Strategijskog menadžmenta biće održan 17.12. sa početkom u 14h.

Diferencijalni ispit iz Fin. računovodstva biće održan u utorak, 11.12. u 16h.

Popravni prvi kolokvijum (za studente specijalističkih studija Računovodstvo i revizija) iz predmeta Računovodstvo finansijskih institucija, održaće se 07.12.2018. sa početkom u 18h

Raspored možete pogledati ovdje.

Termini popravnih I i II kolokvijuma na osnovnim studijama biće organizovani u periodu od 19.12. do 27.12. Podjsećamo, svi studenti su u obavezi ponijeti index.

Raspored možete pogledati ovdje.

  • EKONOMIJA EI – 03.12. u 12h
  • JAVNE FINANSIJE – 14.12. u 16h
  • FINANSIJSKA TRZISTA – 05.12. u 15h
  • BANKARSKO POSLOVANJE – 13.12. u 12h

Strana 7 od 91

 

 

 

 

NA VRH