Drugi redovni kolokvijum iz Upravljanja ljudskim resursima će biti održan u petak, 6. decembra, sa početkom u 11:30 (sala P10).

Podsjećamo studente na obavezu redovnog plaćanja školarine. Studenti koji nisu izmirili dosadašnje finansijske obaveze prema fakultetu neće biti u mogućnosti da polažu kolokvijume.

Podsjećamo studente, koji redovno studiraju, da moraju imati najmanje po 50% prisustva časovima predavanja i vježbi, kako bi dobili potpis od predmetnog profesora. Potpisi iz svih predmeta su neophodni za ovjeru semestra i polaganje redovnih ispita.

Raspored možete pogledati ovdje.

Prvi kolokvijum iz Menadžmenta kanala marketinga održaće se u ponedeljak 25.11. u 17h

Obavještavamo studente da je otvoren konkurs za stipendije u okviru ERASMUS+ programa za mobilnost studenata

Partnerska institucija - Middle East Technical University (Ankara, Turska) - http://ico.metu.edu.tr/

Oblasti studiranja

 • marketing
 • poslovni Engleski jezik
 • informacione tehnologije
 • finansijski menadžment
 • grafički dizajn

Nivo studija - osnovne i postdiplomske studije

Broj stipendija - 1

Trajanje mobilnosti - 5 mjeseci (ljetnji semestar 2019/2020)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo o namjerama (motivaciono pismo)
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti sa ico.metu.edu.tr)

posdiplomske studije

 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili sertifikat o znanju jezika koji izdaje matični univerzitet
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo preporuke
 • predlog istraživanja
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju (formular preuzeti sa ico.metu.edu.tr)

NAPOMENA: ​Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. ​Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. ​Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

METU - korisne informacije za studente na razmjeni (dokument u prilogu).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 14. Novembar 2015. godine u 15h

Rezultati Kolokvijuma I na predmetu: Marketing logistika, III godina možete pogledati ovdje.

Strana 3 od 98

Potkategorije

 

 

 

 

NA VRH