Diferencijalni ispit iz Finansijskog računovodstva biće održan dana, 20.11. sa početkom u 12:45h.

Diferencijalni ispit iz Finansijskog računovodstva biće održan 15.11. sa početkom u 16:45h.

Raspored možete pogledati ovdje.

Diferencijalni ispit iz Strategijskog menadžmenta će se održati 05.12. u 15h

Raspored možete pogledati ovdje.

Predavanje iz Naprednih tema iz medjunarodne makroekonomije kod prof dr Milenka Popovica odrzace se u subotu 03.11. u 10h.

Predavanje iz predmeta Savremena teorija i praksa investicija na doktorskom studiju održaće se u subotu, 3.10.2018. god. sa početkom u 12h.

Strana 10 od 93

 

 

 

 

NA VRH