Vojkan Radunović, magistrant postdiplomskih akademskih magistarskih studija Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu:
„Procesni i proceduralni okvir kreditiranja privrede kao faktor održivog bankarskog poslovanja”, dana 14.10.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom br. R-1723/2-19 od 30.09.2019. godine, u sastavu:

1. prof. dr Radislav Jovović, redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, predsjednik;

2. prof. dr Milenko Popović, redovni professor u penziji na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, mentor;

3. doc. dr Milica Delibašić, docent na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, član.

 

 

 

 

NA VRH