Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke

Vlada Crne Gore

objavljuju

 

Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost

(stipendije za magistarske, doktorske i postdoktorske studije)

Datum objavljivanja konkursa: 24. mart 2016. godine

Datum zatvaranje konkursa: 6. jul 2016. godine

Svrha Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost je izgradnja istraživačkih kapaciteta putem dodjele stipendija za:

 • Magistarske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu,
 • Doktorske studije na univerzitetima u Crnoj Gori, uz mogućnost realizovanja studijskog/istraživačkog boravka u inostranstvu, i
 • Postdoktorske studije istraživačima koji rade u Crnoj Gori, za istraživačke boravke na renomiranim istraživačkim ustanovama u inostranstvu.

Ovaj Program sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ (INVO), koji se finansira iz sredstava kredita Svjetske banke.

Ministarstvo prosvjete realizuje program stipendija za magistarske studije, a Ministarstvo nauke za doktorske i postdoktorke studije.

Ciljevi Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost su:

 • Jačanje nacionalnih kapaciteta za istraživanje, inovacije i konkurentnost;
 • Prenos i primjena stečenog znanja kroz akademski razvoj i razvoj karijere istraživača u Crnoj Gori;
 • Podrška inicijativama internacionalizacije; i
 • Jačanje privrednog sektora kroz ulaganje u ljudske resurse.

Stipendije za magistarske studije dodjeljuju se studentima koji su prihvaćeni ili upisani na magistarske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu („full time“ student).

Stipendije se dodjeljuju na period od jedne do dvije studijske godine, u zavisnosti od trajanja magistarskog programa.

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su prihvaćeni ili upisani na magistarske studije u studijskoj 2016/2017. godini, ili upisani na magistarske studije u studijskoj 2015/2016. godini. U slučaju da su studenti upisali dvogodišnje magistarske studije u studijskoj 2015/2016. godini, mogu konkurisati za stipendiju samo za drugu godinu studija. Po završenim studijama stipendisti su u obavezi da se vrate u Crnu Goru.

Stipendija pokriva troškove života (i troškove školarine ukoliko je primjenljivo). Troškovi života obuhvataju smještaj, ishranu, zdravstveno osiguranje i lokalni javni prevoz. Retroaktivno finansiranje nije dozvoljeno.

Ukupni budžet Programa stipendija za magistarske studije iznosi 370.000 € u bruto iznosu. Predviđeno trajanje Programa je do kraja studijske 2017/18. godine.

Maksimalni godišnji neto iznos stipendije za magistarske studije iznosi 6.000 € (ne uključuje korektivni koeficijent). Ovo je osnovna tarifa, ali treba uzeti u obzir različite troškove života u različitim državama. Shodno tome, koriste se korektivni koeficijenti EUROSTAT-a, preuzeti iz „Marija Sklodovska Kiri“ programa stipendija.

Stipendije za magistarske studije dodjeljuju se za sljedeće oblasti: prirodno-matematičke; tehničko-tehnološke; medicinske; poljoprivredne; i društvene i humanističke nauke. Kako bi se procijenio kvalitet studija koje je kandidat odabrao, koristiće se jedan od međunarodno priznatih sistema rangiranja univerziteta.

Kandidat treba da ispunjava uslove da je:

 1. Državljanin Crne Gore sa mjestom prebivališta u Crnoj Gori;
 2. Starosti do 35 godina (1981. godište i mlađi);
 3. Prihvaćen ili upisan na magistarske studije na renomiranoj ustanovi visokog obrazovanja u inostranstvu u studijskoj 2016/2017. godini, ili upisan na magistarske studije u studijskoj 2015/2016. godini („full time“ student u oba slučaja); i
 4. Spreman da se vrati u Crnu Goru po završetku studija i sticanja diplome, na period ne kraći od perioda stipendiranja.

Stipendije za doktorske studije dodjeljuju se studentima doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori (upisan u studijskoj 2013/2014. ili kasnije), uz obavezu realizovanja studijskog/istraživačkog boravka u inostranstvu u trajanju od minimum 3 mjeseca, koji je neophodno realizovati do kraja studijske 2017/18. godine.

Stipendije se dodjeljuju na period do dvije godine, počev od studijske 2016/2017. godine, i to:

 • Kandidati koji su upisali doktorske studije u studijskoj 2013/14. godini, mogu ostvariti pravo na stipendiju do godinu dana bez školarine, odnosno studijski boravak i materijalne troškove tokom trajanja studijske 2016/17 godine.
 • Kandidati koji su upisali doktorske studije u studijskoj 2014/15. godini, mogu ostvariti pravo na stipendiju do dvije godine uključujući školarinu za treću godinu doktorskih studija, i
 • Kandidati koji su upisali doktorske studije u studijskoj 2015/16. godini, mogu ostvariti pravo na stipendiju do dvije godine uključujući školarinu za drugu i treću godinu doktorskih studija.

Stipendija za doktorske studije pokriva sljedeće troškove:

 1. Školarinu (za jednu ili dvije godine studija);
 2. Troškove studijskog/istraživačkog boravka u cilju realizacije polaznog istraživanja ili istraživanja čiji će se rezultati koristiti za pripremu i izradu doktorske disertacije, kojeg nije moguće realizovati u Crnoj Gori (npr. zbog nedostatka adekvatne opreme, laboratorije, literarture i sl.);
 3. Materijalne troškove (troškovi istraživanja, npr. hemikalije i reagensi, sitnija oprema; i publikovanja naučnih rezultata, npr. učešće na naučnim kongresima, nabavka literature, i sl.).

Maksimalni godišnji neto iznos stipendije za doktorske studije: 10.000 €.

Retroaktivno finansiranje nije dozvoljeno.

Kandidat za stipendiju treba da ispunjava uslove da je:

 • Državljanin Crne Gore sa mjestom prebivališta u Crnoj Gori;
 • Upisan na doktorske studije na univerzitetu u Crnoj Gori (u studijskoj 2013/2014. godini ili kasnije);
 • Prihvaćen za istraživački/studijski boravak na naučnoistraživačkoj ustanovi u inostranstvu u trajanju od minimum 3 mjeseca.

MENTORSTVO: Ministarstvo nauke će posebno sufinansirati iz budžeta Ministarstva angažovanje mentora stipendista, nakon pozitivno ocijenjenih Izvještaja o napretku stipendiste.


Stipendije za postdoktorske studije dodjeljuju se istraživačima koji rade u Crnoj Gori, za istraživačke boravke na renomiranim istraživačkim ustanovama u inostranstvu, kako bi stekli međunarodno istraživačko iskustvo. Stipendije se dodjeljuju za period boravka od 6 do 12 mjeseci. Stipendisti će se vratiti u Crnu Goru i prenijeti stečeno znanje u nacionalni sistem nauke i inovacija.

Kandidat treba da ispunjava uslove da je:

 1. državljanin Crne Gore sa mjestom prebivališta u Crnoj Gori;
 2. u radnom odnosu u jednoj od istraživačkih ustanova u Crnoj Gori, u javnom ili privatnom sektoru u Crnoj Gori;
 3. prihvaćen za istraživački boravak na renomiranoj ustanovi u inostranstvu u trajanju od 6-12 mjeseci, koji je neophodno realizovati do kraja decembra 2017. godine; i
 4. spreman da se, po završetku istraživačkog boravka, vrati u Crnu Goru i prenese stečeno znanje u nacionalni sistem nauke i inovacija.

Prednost će imati kandidati koji pokažu jasnu vezu sa nacionalnim sistemom inovacija i privredom. Stipendistima se pruža prilika da dobiju međunarodno stručno iskustvo i pristup infrastrukturi.

Maksimalni godišnji neto iznos stipendije za postdoktorske studije je 18.000 €.

Ukupni budžet Programa stipendija za doktorske i postdoktorske studije iznosi 280.000 € u bruto iznosu.

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije dodjeljuju se za deset identifikovanih nacionalnih prioriteta istraživanja, a to su: Energija; Identitet; Informaciono - komunikacione tehnologije; Konkurentnost nacionalne ekonomije; Medicina i zdravlje ljudi; Nauka i obrazovanje; Novi materijali, proizvodi i usluge; Održivi razvoj i turizam; Poljoprivreda i hrana; i Saobraćaj.

Kako bi se procijenio kvalitet ustanove koju je kandidat odabrao za istraživački/studijski boravak, koristiće se jedan od međunarodno priznatih sistema rangiranja unverziteta/instituta.


Prijava na konkurs i rok za podnošenje prijava

Tekst konkursa, Priručnik za upravljanje Programom (pažljivo proučiti) i formulari za prijavljivanje, mogu se naći na internet adresi: http://www.heric.me

Kontakt za dodatne informacije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavljanje prijava: 6. jul 2016. godine (do 15 časova).

Popunjen i potpisan prijavni formular uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u dva (2) štampana primjerka (original i jedna kopija), kao i jedan primjerak dokumentacije u elektronskom obliku (CD/DVD/USB) na kojem dokumentacija treba da bude u PDF formatu.

Kompletiranu prijavu u koverti (2 štampana i jedan elektronski primjerak), dostaviti prije isteka naznačenog roka na odgovarajuću adresu:

Za magistarske studije:
Ministarstvo prosvjete
Direktorat za visoko obrazovanje
Arhiva (kancelarija br. 5), prizemlje
Vaka Đurovića bb
81000 Podgorica
NAZIV: Nacionalni program stipendija za izvrsnost
Kandidat: (upisati ime i prezime)
Napomena: Ne otvarati

Za doktorske i postdoktorske studije:
Ministarstvo nauke
Rimski trg 46
81000 Podgorica
NAZIV: Nacionalni program stipendija za izvrsnost
Kandidat: (upisati ime i prezime)
Prijava za stipendiju za magistarske studije
Prijava za stipendiju za doktorske (ili postdoktorske) studije
Napomena: Ne otvarati

Selekciju kandidata sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke uz angažovanje eksternih evaluatora. Svaki kandidat će biti obaviješten o ishodu prijave, nakon završenog procesa evaluacije.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH