Obavještavamo sve zainteresovane da Republika Slovenija dodjeljuje 18 mjesečnih stipendija u trajanju od 3 do 10 mjeseci za kandidate iz Crne Gore. Starosna granica za prijavu je 30 godina.

Detaljnije informacije i prijavni obrasci su dostupni na internet stranici agencije CMEPIUS (Centar za mobilnost i evropske programe za edukaciju i osposobljavanje): www2.cmepius.si/en/

Krajnji rok za prijavljivanje je 21. mart 2016. godine.

Popunjeni aplikacioni formular i potrebna dokumenta u skladu sa konkursom dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete
Direktorat za visoko obrazovanje (kancelarija broj 3)
Ul. Vaka Đurovića b. b.
Podgorica

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH