Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Centar za održivi razvoj/UNDP  organizovali su Regionalnu ministarsku Konferenciju o održivom razvoju u hotelu „Avala“ u Budvi, 07. i 08.11.2014. Konferencija je imala za cilj da posluži kao dobra prilika za osvrt na trenutno stanje u regionu kada je u pitanju održivi razvoj, kao i na potrebe zemalja u sklopu odabranih tema: održivi turizam i održivi prostorni razvoj, upravljanje prirodnim resursima i adaptacija i mitigacija na klimatske promjene.

 

Na Konferenciji se diskutovalo i o predviđanju mogućih zajedničkih mjera za prevazilaženje postojećih nedostataka i ograničenja sa kojima se suočavamo u svjetlu izazova vezanih za buduće sprovođenje post 2015 agende.

Konferenciji su prisustvovali uvaženi Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Nenad Vuković, kao i profesori, saradnici i studenti Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH