UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA

Fakultet za turizam Bar – MTS - ”Montenegro Tourism School“

Naučno-nastavno vijeće

 

 

Obavještava zainteresovanu javnost da je odbrana doktorske disertacije „Predstavljanje turističkih proizvoda u funkciji unapređenje kvaliteta turističke ponude Crne Gore“, doktorantkinje Anđele Jakšić Stojanović, zakazana za 27. septembar 2014. godine, sa početkom u 11:00 časova u amfiteatru Fakulteta za turizam Bar – MTS – ”Montenegro Tourism School“ Univerziteta „Mediteran“, u Baru.

Odbrana će se održati pred Komisijom u sastavu:

  • prof. dr StevanPopović, redovni profesor Fakulteta za turizam Bar – MTS -“Montenegro Tourism School” Univerziteta ,,Mediteran’’ Podgorica, predsjednik Komisije;
  • prof. dr Krunoslav Čačić,redovniprofesornaFakultetuzaturističkiihotelijerskimenadžmentUniverzitetaSingidunumiz Srbije,mentor;
  • prof. dr Darko Lacmanović, vanredni profesor Fakulteta za turizam Bar – MTS -“Montenegro Tourism School” Univerziteta ,,Mediteran’’ Podgorica, član Komisije.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

NAUČNO-NASTAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Prof. dr Stevan Popović

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH