Na osnovu člana 87 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. List RCG“ br. 60/03 i 45/10) i Odluke Senata Univerziteta, broj: R-1045/2-13 od 29.05. 2014. godine, Univerzitet „MEDITERAN“ Podgorica raspisuje Konkurs za drugi upisni rok studenata u 2014/2015. studijsku godinu. Više informacija možete pronaći ovdje >>

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH