Specijalizanti MBS-a, usmjerenje Finansijski menadžmet, koji su polaznici kursa Finansijska regulativa i politika su zajedno sa predavačem dr. Nina Radulović bili gosti Centralne Banke Crne Gore 5. juna 2014.g.

 

Gostoprimstvo im je u ime ove uvažene institucije ukazao direktor Sektora kontrole g. Darko Bulatovic, a zatim su eksperti CBCG sa njima u vidu prezentacija podijelili znanja i praktična iskustva na teme: Uloga CBCG u procesu EU integracija (šef Odjeljenja za Evropsku Integraciju g-đa Marija Burić Labudović, savjetnik viceguvernera za finansijsku stabilnost g-đa Ana Vlahović i šef Odjeljenja za prudencijalnu regulativu i razvoj g. Miomir Ćirović ), Izdavanje bankarske licence (direktor Direkcije za licenciranje g. Nikola Kaluđerović) i Uloga CBCG u organizovanju platnog prometa (specijalni savjetnik u Sektoru za platni promet g-đa Đulijaza Spužanin).

Posjeta je trajala skoro sat vremena duže od planiranog programa jer se zahvaljujući oštroumnim, stručnim i smjelim pitanjima i komentarima specijalizanata nakon prezentacija razvila vrlo živa i interesantna panel diskusija povodom navedenih tema.

Po završetku susreta obje institucije su izrazile nesumnjivo zadovoljstvo realizacijom istog, pa se nadamo da je ovaj izuzetno uspješan događaj samo početak buduće saradnje MBS-a sa CBCG na sličnim projektima.

      

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH