Fakultet za poslovne studije je potpisnik protokola o saradnji sa Univerzitetom Aydin iz Turske. Kroz MEVLANA program, koji je finansirala Vlada Republike Turske, omogućena je razmjena nastavnog kadra i studenata našeg Fakulteta.

Više o Mevlana programu razmjene možete naći na web stranici: http://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=UluslararasiProgramlar&Action=View&ln=en#mevlana
Univerzitet Aydin stipendira 600 najboljih studenata ili pokriva određeni iznos troškova smještaja studenata u Istanbulu. Studentima je na raspolaganju veliki izbor predmeta, a prvi prijem studenata iz inostranstva se očekuje početkom akademske 2014/2015 godine.
Više o Univerzitetu, Fakultetima i programima na stranici: www.ebs.aydin.edu.tr

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH