Studentima Fakulteta za Ekonomiju i biznis su uručeni sertifikati za učešće na programu i Proljećnoj školi DigNest-a, koji finansira Evropska unija kroz program Erasmus +. Cilj projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa privrednim sektorom. Primarni fokus projekta odnosi se na maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima pametne specijalizacije - poljoprivrede i zdravstva, istovremeno omogućava da se diplomci, budući stručnjaci i radna snaga uspješno prilagode digitalnom dobu.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH