Između Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran i Univerziteta za tehnologiju u Lođu, Poljska, sklopljen je Sporazum o saradnji.

Ovim Sporazumom bližu su definisani segmenti saradnje, posebno u domenu obavljanja studentske prakse. Studenti osnovnih i master studija Fakulteta za ekonomiju i biznis će u narednim mjesecima imati organizovanu posjetu Univerzitetu u Lođu i priliku da učestvuju u edukacionom programu, u okviru kojeg će izučavati upotrebu biznis simulacija u cilju rješavanja konkretnih problema u biznisu.

Ovaj vid praktične nastave u kompanijama omogućiće studentima unaprijeđenje njihovih znanja, vještina i kompetencija, posebno u oblasti primjene digitalnih tehnologija u razvoju biznis rješenja.

Po završetku kursa, koji traje tri sedmice, polaznici će dobiti sertifikat o završenoj obuci, vrednovan sa 9 ECTS kredita.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH