Dr Marko Begović, direktor Uprave za sport i mlade, održao je gostujuće predavanje našim studentima na temu "Položaj mladih i sportista u Crnoj Gori".

G-din Begović je dao vrlo jasan prikaz trenutnog stanja i pozicije mladih i sportista u Crnoj Gori, sportskih klubova i sportskih organizacija i govorio o naporima i ulaganjima koje Uprava za sport i mlade kontinuirano čini, kako bi se, uz stalno praćenje i razvoj servisa, omogućila što bolja pozicioniranost mladih i sportista u Crnoj Gori.

On je takođe našim studentima prenio značajna znanja i iskustva iz oblasti sportskog menadžmenta u zemljama Evrope i ukazao na nedostatke dobre prakse menadžmenta u sportu u Crnoj Gori i promjenama koje je neophodno izvršiti.

Nakon veoma interaktivne diskusije sa studentima, pozvao ih je da se slobodno obrate ovoj instituciji za bilo koja pitanja koja se tiču njihovog položaja.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH