Magistarski rad kandidatkinje Anđele Radunović, na temu "ANALIZA ODNOSA IZMEĐU UPRAVLJANJA RIZICIMA I STEČAJA U BANKAMA" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 16.12.2021. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH