Magistarski rad kandidatkinje Milice Popović, na temu " Savremene informacione tehnologije i trendovi u odnosima s javnošću u kulturi i umjetnosti" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 26.11.2021. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH