Na Univerzitetu Mediteran danas je održano gostujuće predavanje maturantima pravnog smjera Srednje ekonomske škole " Mirko Vešović " iz Podgorice.

Prof. dr Marija Janković upoznala je maturante sa načinima rada i studiranja na Univerzitetu Mediteran, nivoima studija, nastavnim programima i mogućnostima međunarodne saradnje, nakon čega je Prodekan za nastavu na Pravnom Fakultetu, dr Milena Kavarić detaljno upoznala maturante sa svim mogućnostima koje nudi Pravni Fakultet, studijskim programima i značaju izučavanja pravnih nauka.

Gost predavač iz prakse, bila je g-đa Natalija Dobrilović, vodja tima u poslovnici Uniqa osiguranja, koja je predstavila značaj teme " Ugovor o osiguranju - vrste osiguranja, načini plasiranja ponude, polisiranja, opšti i posebni uslovi osiguranja, štete i prijava štete".

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH