Danas, 21.10.2021, je u prostorijama Univerziteta Mediteran održano predavanje učenicima Srednje ekonomske škole, smjera Ekonomski tehničar, na temu " Koherentnost Računovodstvenog informacionog sistema i instrumentraij". Predavanje su održali Doc. dr Vladan Martić i magistrand Željana Štibić, koji su upoznali studente sa načinima prikupljanja i obrade finansijskih i računovodstvenih podataka, kao i principima i načinima finansijskog izvještavanja.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH