Predstavnici ISAG European Business School, iz Portugala, profesorica ekonomije Ana Pinto Borges i koordinatorka za mobilnost Mariana Sposa, predstavile su našim zainteresovanim studentima mogućnosti razmjene i ponudu ISAG-a.

Naši studenti su bili detaljno upućeni u nastavne planove i programe koji se realizuju na osnovnim, MBA i master studijama na pomenutom fakultetu. Takođe, studenti su informisani o svim profesionalnim kursevima koji se nude, kao i mogućnostima online nastave. Predstavljen je: rad Karijernog centra, studentski hotel za smještaj, uslovi stipendiranja, mrežna saradnja sa kompanijama i praksa i sadržaj bogatih vannastavnih aktivnosti.

Nakon održane prezentacije, prof. dr Ana Borges je održala studentima interesantno predavanje iz oblasti Menadžmenta u zdravstvu i kroz prikaz empirijskog istraživanja, približila im značaj istraživanja ove oblasti.

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH