Kandidat mr Elvis Lekić uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na temu " Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope", pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milan Dabović, prof. dr Radislav Jovović i prof. dr Adis Balota.

Našem kolegi čestitamo i želimo puno uspjeha u daljem stvaralaštvu.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH