Na Fakultetu za ekonomiju uspješno su odbranjene dvije doktorske disertacije kandidata mr Jova i Jovana Rabrenovića. mr Jovo Rabrenović odbranio je doktorsku disertaciju na temu " Razvoj nacionalnog brenda u funkciji unaprijedjenja konkurentskog identiteta Crne Gore", pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dejan Erić, prof. dr Radislav Jovović i prof. dr Marija Janković. Kandidat mr Jovo Rabrenović odbranio je doktrorsku disertaciju na temu " Marketing menadžment u funkciji razvoja brenda turističke destinacije Crne Gore" pred Komisijom u istom sastavu.

Dragim kolegama čestitamo i želimo puno uspjeha u daljem radu i stvaranju.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH