Doktorand, mr Jovan Rabrenović će javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Marketing menadžment u funkciji razvoja brenda tursitičke destinacije Crna Gora“, u četvrtak, 24. septembra 2020 godine u 12:00 h, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Dejan Erić, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Radislav Jovović, mentor,
  • Prof. dr Marija Janković, član komisije.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH