Doktorant, mr Elvir Lekić će javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope“, u petak, 25. septembra 2020 godine u 12:00 h, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Milan Dabović, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Radislav Jovović, mentor,
  • Prof. dr Adis Balota, član komisije.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH