Na Fakultetu za ekonomiju i biznis, kroz Ph-elim projekat, održana je radionica sa studentima na temu “ Mentalno zdravlje mladih u vrijeme pandemije Covid-19” sa psihologom Tijanom Vuković, iz NVO Futura.

Na ovoj vrlo zanimljivoj radionici, studenti su razmjenjivali mišljenja o emocijama i stanjima kroz koja prolaze u doba pandemije, osjećajima neizvjesnosti i straha koja se trenutno dešavaju.

Takodje, posebna pažnja je bila posvećena izloženosti ljudi različitim izvorima informisanja i kako ih pravilno selektovati.

Univerzitet Mediteran, ovaj dogadjaj je organizovao sa NVO Futura, u sklopu projekta Ph-elim, (www.ph-elim.net) koji ima za cilj unaprijedjenje i modernizaciju nastavnih planova i programs u oblasti javnog zdravlja.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH