Doktorska disertacija kandidata mr Elvisa Lekića pod nazivom: "Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope" i izvještaj komisije izloženi su u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 07.07.2020. godine, u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana od 08-16h.

Primjedbe na doktorsku disertaciju mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 30 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli, web sajtu Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH