Poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje i trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji, pravila pristupanja ispitu će biti promijenjena, dok će pravila polaganja ispita ostati ista.

Studenti/studentkinje obavezni su da nose zaštitnu masku u prostorijama Univerziteta. Prilikom ulaska u zgradu obavezna je dezinfekcija ruku (aparat za dezinfekciju nalazi se na portirnici). Tokom ispita i u holovima obavezno je držati propisanu distancu i poštovati raspored polaganja koji definiše predmetni profesor.

U slučaju nepoštovanja pravila, studentu/studentkinji neće biti dozvoljeno da pristupi polaganju ispita.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH