Doktorantkinja, mr Ivana Vukčević javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Finansijska odgovornost i ocjena javnih finansija na primjeru zemalja Zapadnog Balkana“, u subotu, 20. juna 2020 godine u 11:00 h, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Milan Dabović, professor emeritus, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Radislav Jovović, mentor,
  • Prof. dr Janko Radulović, profesor emeritus, član komisije.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH