Doktorska disertacija kandidata mr Ivane Vukčević pod nazivom: "Finansijska odgovornost i ocjena javnih finansija na primjeru zemalja Zapadnog Balkana" i izvještaj komisije izloženi su u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 12.05.2019. godine u vremenu od 10-14h.

Primjedbe na doktorsku disertaciju mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 30 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli, web sajtu Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH