Rukovodstvo Univerziteta produžava privremeni prekid nastave počev od ponedjeljka, 30.03.2020. godine do ukidanja nastale situacije od strane NKT.

U vrijeme trajanja privremenog prekida nastave u prostorijama Univerzitet “Mediteran” Podgorica usled sprovođenja mjera suzbijanja epidemije virusa COVID-19, nastavnici i saradnici u nastavi su obavezni da koriste web aplikaciju Zoom za održavanje on-line sastanaka sa studentima (video konferencija u realnom vremenu), iz svih predmeta na kojima izvode predavanja i vježbi, u terminima utvrđenim rasporedom predavanja, u trajanju koliko to Zoom aplikacija dozvoljava, a sve u skladu sa uputstvom koje su dobili. Primjena počinje od 30.04.2020.

Nastavnici i saradnici u nastavi su obavezni da provjere da li na platformi za njihov predmet postoje prezentacije za predavanja i vježbe, kao i minimum 20 pripremnih pitanja po kolokvijumu. Ukoliko nešto nedostaje, da isto dopune zaključno sa 01.04.2020.

Ukoliko je neko od nastavnika ili saradnika u nastavi spriječen da iz objektivnih okolnosti koristi Zoom aplikaciju, u obavezi je da sa studentima održava ažurnu komunikaciju putem e-maila, a može koristiti i druge načine on-line komunikacije (Viber, Skype), ukoliko to smatra primjerenim. O eventualnoj spriječenosti da koriste Zoom aplikaciju i načinu provodjenja predavanja i viježbi, nastavnici i saradnici su u
obavezi da obavjeste rukovodstvo fakulteta.

Održavanje I i II kolokvijuma i ispita u Martovskom roku se za sada odlaže. Konačnu odluku o održavanju Martovskog roka, I i II kolokvijuma donjeće rukovodstvo Univerzteta.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH