Ministarstvo nauke Crne Gore je objavilo Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte. Sufinansiraćemo projekte u maksimalnom iznosu granta do 70.000 €, odnosno do 100.000 €, ukoliko se projektom predviđa i zapošljavanje mladih istraživača: doktoranada ili postdoktoranada, na puno radno vrijeme.

Cilj konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost. Na ovaj način, težimo sprječavanju “odliva talenata” i jačanju istraživačkih kapaciteta crnogorskih naučnoistraživačkih ustanova.

Rok za prijavu: 20. april 2020. godine do 14h

Više o Konkursu i prijavi na sajtu ministarstva.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH