Na svim organizacionim jedinicama Univerziteta biće organizovan vanredni ispitni rok za studente treče godine, koji nijesu u redovnim i popravnim ispitnim rokovima stekli status apsolventa.

U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ispiti će biti održani u periodu od 11.11.2019 do 15.11.2019. godine.

Organizacione jedinice su u obavezi da 08.11.2019. godine istaknu rasporede ispita na oglasnim tablama i veb sajtu fakulteta.

Student je u obavezi da uplati iznos od 50€ za polaganje ispita.

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH