Master rad studenta primijenjenih akademskih MBA studija Đurđine Golubović , pod nazivom:  ,,The impact of management of human resources and leadership on international business strategies”, izložen je u biblioteci Fakulteta za ekonomiju i biznis dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 23.10.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH