Dr Mirjana Čizmović, nastavnik na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran održala je danas pristupno predavanje za izbor u akademsko zvanje docenta, na temu: “Uticaj realnog deviznog kursa na sofisticiranost proizvoda izvoznog sektora zemalja jugoistočne Evrope” pred Komisijom u sastavu:

  • prof.dr Milenko Popović, redovni profesor Univerzitta Mediteran,
  • prof. dr Radislav Jovović, redovni profesor na Univerzitetu Mediteran i
  • doc.dr Marija Jankovic, dekan.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH