Pristupno predavanje kandidata dr Mirjane Čizmović na temu "Uticaj realnog deviznog kursa na sofisticiranost proizvoda izvoznog sektora zemalja Istočne Evrope" iz oblasti finansija, biće održano 02.07.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran” Podgorica.

Komisija za pristupno predavanje, u sastavu:

  1. doc. dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“;
  2. prof. dr Radislav Jovović – redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“, Podgorica, recezent;
  3. prof. dr Milenko Popović – redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“, Podgorica, recezent.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH