Da je magistarski rad Vojkana Radunovića pod nazivom: "Procesni i proceduralni okvir kreditiranja privrede kao faktor održivog bankarskog poslovanja” izložen u biblioteci Fakulteta za ekonomiju i biznis i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 20.05.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH