Prof.dr Jelena Perovic boravi u okviru Erasmus + Staff Mobility Program na Danubius University u Galatiju u Rumuniji. Na International Week 2019 koji se odrzava od 13. do 19. maja, osim predstavnika Univerziteta Mediteran iz Crne Gore, borave 52 predstavnika Univerziteta iz SAD, Rusije, Indonezije, Filipina, Tajlanda, Albanije.

U okviru International Week 2019 organizovani su otvoreni workshop-ovi na temu naucnih istrazivanja, ramjene ideja i primjera dobre prakse, kao i kreiranje mreze za medjunarodnu saradnju sa Univerzitetima sirom svijeta.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH