Ilija Radulović, rukovodilac prodaje društva za zastupanje u osiguranju WVP d.o.o. Budva, održao je predavanje na temu "Životno osiguranje".

Ilija Radulović je predstavio studentima WVP grupu iz Austrije, koja posluje na tržištu osiguranja Crne Gore. Radulović je govorio o značaju životnog osiguranja i objasnio kakvu nam zaštitu pruža životno osiguranje u slučaju nastanka nepredvidljivih događaja koji su vezani uz život svake osobe. Prezentovao je studentima  kompanije životnog osiguranja koje posluju na tržištu osiguranja Crne Gore, kao i programe životnog osiguranja koje ove kompanije pružaju.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH