Promocija knjige prof. dr Dragoljuba Jankovića “Investiciona analiza na finansijskim tržištima - kamate, prinosi i vrednovanje hartija od vrijednosti” , održana je danas na Fakultetu za ekonomiju i biznis, Univerziteta Mediteran.

Prof. dr D.Janković je vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i biznis, a uža oblast, kojom se bavi je investiciona analiza hartija od vrijednosti. Svoje bogato iskustvo u upravljanju u bankarskom sektoru i radu sa studentima autor je iskoristio za pisanje knjige, koja svoju primjenu može imati ne samo kao univerzitetski udžbenik, već i kao priručnik za praktičnu primjenu u oblasti finansijskih tržišta i investiranja u hartije od vrijednosti. Na današnjoj promociji o knjizi su govorili recezent prof. dr Radislav Jovović i sam autor.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH