Doc. dr Marija Janković, Dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, učestvuje na XVI CSA Medjunarodnoj naučnoj Konferenciji, pod nazivom: „Sport, fizička aktivnost i zdravlje: Savremene perspektive“. Ovaj najveći Internacionalni dogadjaj u oblasti sportskih nauka, svečano je otvoren danas u Dubrovniku i trajaće od 4-11 aprila. Dogadjaj je okupio oko 200 učesnika iz preko 50 zemalja svijeta, a njegovi organizatori su: Crnogorska sportska akademija, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i 12 partnerskih fakulteta iz zemalja EU i regiona.

Na otvaranju su govorili Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić i predsjedavajući CSA Konferencije, prof. dr Duško Bjelica.

Dr Janković je, sa svojim kolegama, dr Jakšić-Stojanović i dr Šerić izlagala rezultate istraživanja na temu sportskog turizma.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH