Fakultet za ekonomiju i biznis kao organizacioni partner Konferencije,  poziva svoje akademsko osoblje da uzme učešća na 5th ERAZ Medjunarodnoj Konferenciji, koja se održava  23 maja u Budimpešti. Teme konferencije su: ekonomija, biznis, menadžment, marketing, računovodstvo, revizija, finansije, osiguranje, bankarstvo, preduzetništvo, agrobiznis, upravljanje kvalitetom, pravo, evropske integracije, ekologija i energija, IT, turizam, ugostiteljstvo, itd.

Više o Konferenciji na: http://www.eraz.org.rs/home.

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH