Program Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerziteta Mediteran, na Regionalnom susretu katedri za marketing i odnose s javnošću, u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, predstavila je prof. dr Radmila Janičić.

Zaključak susreta je da je neophodno unaprijediti saradnju katedri za marketing i odnose s javnošću, kroz programe razmjene studenata, izradu zajedničkih projekata, organizaciju konferencija i gostujućih predavanja. Naglašeno je da se marketing razvija u pravcu digitalizacije, marketinga u turizmu, ugostiteljstvu i sportu, kao i da je neophodno proširiti primjenu kvantitativni metoda u marketingu.

Prof. dr Tihomir Vranešević, sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Katedre za marketing i odnose s javnošću, kao domaćin susreta, naglasio je da je ovo početak saradnje kolega iz regiona, u cilju razvoja marketinških disciplina i multidisciplinarnog pristupa.

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH