Doc. dr Slavko Rakočević, profesor Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, ali i predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore, održavo je predavanje pred više od 150 delegata na međunarodnoj Konferenciji interne revizije, koju je organizovao nacionalni Institut internih revizora Makedonije (IIA Macedonia), od 25-26 oktobra 2018 godine. Profesor Rakočević je održavo predavanje na temu „SEDAM KOMPLAJENS PROGRAMA KOJE JE POTREBNO IMPLEMENTIRATI U BUDUCNOSTI U CILJU SPRJECAVANJA PREVARA U KOMPANIJI”.

Tokom održavanja konferencije, potpisan je Sporazum o saradnji između ove strukovne organizacije i Instituta internih revizora Makedonije (IIA Macedonia), strukovonog tijela koje promoviše najbolje profesionalne prakse u razvoju interne  revizije u Makedoniji-punopravnog člana svjetske organizacije internih revizora (Global IIA) i evropske organizacije internih revizora (ECIIA Brisel).

Sporazum je potpisan u cilju unapređenja struke interne revizije  kroz međusobno priznavanje kontinuirane edukacije te zajedničko organizovanje budućih konferencija, seminara i ostalih strukovnih aktivnosti od značaja za promociju profesije interne revizije u Crnoj Gori i Makedoniji. Sporazum su u ime IIA Macedonia i IIRCG potpisali Biljana Sekulovska, predsjednica Instituta internih revizora Makedonije i doc. dr Slavko Rakočević, predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore.

Tokom održavanja konferencije, Profesor Rakočević susreo sa liderima nacionalnih instituta internih revizora Hrvatske, gospođom Jasnom Turković; predsjednicom instituta internih revizora Slovenije, gospođom Polonom Pergar Guzaj i podpredsjednikom IIA Turske, gospodinom Kemalom Tapkanom koji su prihvatili poziv da prisustvuju narednoj međunarodnoj Konferenciji interne revizije koju će Institut internih revizora Crne Gore organizovati tokom oktobra 2019 godine.

 

 

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH