Na Univerzitetu Mediteran održana je završna promocija monografije prof. dr Hasana Hanića “ Hasan Hanić - život i delo”. Na promociji su govorili Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Radislav Jovović, prof. dr Čedomir Čupić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog Fakulteta u Podgorici, kao i sam autor.

Monografija prof. Hanića je nezaobilazan biljeg ne samo o jednoj grandioznoj ličnosti naučnika i čovjeka, kakav je profesor Hanić, nego i svjedočanstvo o društveno-ekonomskom, posebno o obrazovnom sistemu, sa svim vrlinama i manama tog skoro poluvjekovnog razdoblja.

Na kraju promocije, Rektor Univerziteta Mediteran, prof. Jovović uručio je prof. Haniću zahvalnicu za doprinos razvoju Univerziteta Mediteran.

Promociji ove izuzetno značajne monografije prisustvovale su brojne ličnosti iz javnog, društvenog i ekonomskog života, medju kojima i u Ministar prosvjete, dr Damir Šehović.

Moderator dogadjaja je bila Doc.dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis.

 

 

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH