Saradnik u nastavi na Fakultetu za poslovne studije, mr Olivera Živković danas je uspješno odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, na temu "Novi koncept analize međunarodne trgovine na primjeru Crne Gore",

pred Komisijom u sastavu: prof. dr Predrag Bjelić, mentor (EF Beograd), prof. dr Gordana Đurović(EF Podgorica) i prof. dr Danijela Jaćimović (EF Podgorica). Upućujemo iskrene čestitke koleginici, sa željom da nastavi dalje usavršavanje u ovoj naučnoj oblasti.

 

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH